Home
Onze vereniging
Lidmaatschap
Contact en route
Onderlinge wedstrijd
Fotoalbum
Clubkrant Triple Bar
Sponsors
Links
Mededelingen Archief

 De bixie en B zonder galop prijswinnaars van de onderlinge wedstrijd op 7 april 2018 

 

Welkom op de website van Rijvereniging en Ponyclub Moerveen!

 

16-04-2018

De foto's van de onderlinge wedstrijd van 7 april staan online!
Klik hier om de foto's te bekijken.

 

07-04-2018

Beste wedstrijddeelnemers,

 

klik hier voor de uitslagen van de onderlinge dressuurwedstrijd van zaterdag 7 april 2018.

De foto's van de wedstrijd worden later op deze site geplaatst. 

Bedankt voor de geweldig leuke dag, we hebben van jullie en de pony's/paarden genoten.

 

Tot 23 juni, op onze springwedstrijd! 

 

Met vriendelijke groet,

De onderlinge wedstrijdcommissie

 

  

02-01-2018:

Beste leden,

 

Bij deze wil ik jullie, namens het bestuur van PC en RV Moerveen, uitnodigen voor het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari 2018. De vergadering zal dit jaar wederom plaatsvinden bij Lijntje Catering, Oogstpad 18a, 2752 AG Moerkapelle.

  

De volgende agendapunten zullen worden besproken:

1. Opening

2. Notulen van vorige vergadering

3. Jaarverslag 2017

4. Financieel jaarverslag

5. Tarieven 2018

6. Benoeming en ontslag van bestuurders

7. Sponsors

8. Onderlinge wedstrijden

9. Vrijwilligers

10. Triple bar

11. Activiteiten

12. Rondvraag

13. Presentatie Suzy Deurinck

14. Sluiting

 

Dit jaar hebben we Suzy Deurinck van Deurinck Paardengedrag & Welzijn bereid gevonden om een presentatie te geven over gedragsproblemen bij paarden. Soms lopen dingen niet zoals je hoopt en vertoont jouw paard gedrag dat je liever anders ziet, Suzy Deurinck zal laten zien wat je hier aan kan doen. Voor meer informatie over hoe zij precies te werk gaat kun je vinden op haar website www.deurinck.nl

 

Ook zal er tijdens de ledenvergadering de welbekende loterij plaatsvinden. Elk lid krijgt bij binnenkomst een lot. Aan het einde van de vergadering zal bekend worden gemaakt wie er gewonnen heeft. De winnaar gaat naar huis met een leuke prijs!

 

We hopen dat er veel leden op onze ledenvergadering zullen komen, aangezien we jullie mening en ideeën erg belangrijk vinden. Dus plan de vrijdagavond van 16 februari vrij en kom gezellig naar Lijntje Catering! We verwachten jullie rond 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur kunnen starten met de vergadering. Na afloop van de vergadering is er uiteraard een hapje en een drankje zodat we nog even gezellig kunnen bijkletsen.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

 

 

Rosanne Lansbergen- van Ommeren, secretaris

Rijvereniging & Ponyclub Moerveen